ถึงเครื่อง! ชิมอาหาร Royal India เจ้าแรกในไทย ตำนาน 63 ปี | ข่าวอรุณอมรินทร์ | 200263